Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odebrania przez Kupującego towaru (14 dni kalendarzowych) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie uszkodzonym.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku zwrotu należy wypełnić specjalny formularz dostępny tutaj (link).Formularz można uzupełnić elektronicznie i wysłać na adres e-mail biuro@dzieciakowo-butik.pl albo wydrukować i odesłać razem z zwracanym towarem.

5. Kupujący przed dokonaniem zwrotu powinien o tym fakcje poinformować Sprzedającego drogą telefoniczną albo e-mail na adres biuro@dzieciakowo-butik.pl

6. Koszt odesłania towaru do sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi kupujący.

7. Kupującemu odstępującemu od umowy, należy się zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Jeżeli Kupujący dokonał częściowego Zwrotu towaru wówczas koszty przesyłki nie będą zwracane.

8. Jeśli przesyłka wysłana na nasz koszt tzn gratis, w prezencie, bądź innej promocji określonej minimalnym pułapem który należy spełnić, aby była darmowa, a zostanie zamówienie częściowo zwrócone przez Kupującego, wówczas Sprzedawca do zwracanej kwoty ma prawo potracić Koszt wysyłki że zwracanej, zgodnie z cennikiem i wyborem opcji dostawy.

 Procedura reklamacji

1. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem ul. Średnia 3 Zabrze 41-800

2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany

towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego

z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana

są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej

niezgodności.

4.Jeżeli reklamacja została uznana przez Sprzedawcę wówczas Kupującemu należy się także zwrot kosztu przesyłki który poniósł odsyłając towar.

5. Reklamację należy odesłać na podany adres na stronie, wraz z towarem reklamowanym oraz z formularzem reklamacji dostępnego tu (link)

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (POBIERZ WERSJA PDF)

OŚWIADCZENIE O ZAGUBIENIU PARAGONU FAKTURY (POBIERZ WERSJA PDF)

FORMULARZ REKLAMACJI (POBIERZ WERSJA PDF)


Compare